Wymagania stawiane pilotom wojskowym

Niejeden chłopiec marzy o tym aby zostać pilotem wojskowego samolotu. W przypadku wielu marzenia te nie znikają wraz z osiągnięciem określonego wieku. Jeżeli na etapie wybierania studiów dalej jest to marzeniem trzeba wiedzieć jakie wymagania stawia się przed kandydatami na pilotów. Dotyczą one nie tylko stanu zdrowia, ale również cech psychofizycznych. Przede wszystkim osoba, która chce zostać wojskowym pilotem musi odznaczać się nienagannym zdrowiem.

 

Niedopuszczalne są jakiekolwiek wady serca, nowotwory, choroby układu nerwowego czy wady układu ruchu. Wzrok oraz słuch muszą być w doskonałej kondycji. Wśród cech psychofizycznych na uwagę zasługuje między innymi podzielność uwagi. Każdy, kto chce wykonywać zawód pilota musi posiadać bardzo wysoką podzielność uwagi. W samolocie trzeba bowiem wykazać się umiejętność przenoszenia uwagi z jednego bodźca na drugi a także łączenia w jedną całość informacji uzyskanych z różnych źródeł. Bardzo ważną cechą jest także umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Author: notariusz-poznan.com.pl