Jak rozliczyć PIT?

Początek roku to czas rozliczania się z Urzędem Skarbowym, co należy zrobić nie później niż do końca kwietnia 2021 r. Dla wielu osób wciąż rozliczanie PIT pozostaje wielką zagadką, a wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Jeśli masz problemy z rozliczeniem się z fiskusem, koniecznie przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się jak rozliczyć PIT.

Co to jest PIT?

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, ale często określa się tym mianem również druki niezbędne do złożenia odpowiedniego oświadczenia deklaracji podatkowej. Formularz ten składa się w celu dokonania rozliczenia rocznego z odpowiednim (według miejsca zamieszkania) urzędem skarbowym. Aktualnie rozliczenia dokonuje się głównie za pomocą Internetu, a więc składa się PIT online. W stosowanym formularzu nie tylko określa się uzyskany w poprzednim roku dochód, ale również można dokonać odliczeń z przysługujących ulg np. na dziecko, z tytułu darowizn na cele charytatywne itp. Świadomość jak rozliczyć się z fiskusem poprzez PIT online jest niezwykle ważna, aby zrobić to prawidłowo i jednocześnie znaleźć spore oszczędności, które spowodują zmniejszenie niedopłaty lub nawet nadpłatę podatku.

Który formularz wybrać?

Wybór odpowiedniego formularza uzależniony jest od źródła dochodów. Większość podatników powinna rozliczyć się przy pomocy formularza PIT 37 lub PIT 38.

PIT 37 dotyczy największej części podatników i powinien zostać złożony, jeśli w poprzednim roku uzyskało się przychody, niezależnie od ich wysokości. Jednak dotyczy to tylko przychodów, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za pomocą formularza PIT 37 można rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem. Tak więc ten formularz powinny wybrać osoby, które uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, praw autorskich, ale również osoby, którym przysługują świadczenia przedemerytalne lub z ubezpieczeń społecznych.

PIT 38 dotyczy przychodów uzyskanych z udziałów w spółce lub z papierów wartościowych. Tak więc ten formularz dotyczy prywatnych inwestorów.

Emeryci i renciści, którzy nie mają innych źródeł przychodów, nie muszą rozliczać się z urzędem skarbowym. Do końca lutego odpowiednie instytucje (ZUS lub KRUS) przekazują uprawnionym druk PIT 40A/11A, w którym wyliczona jest kwota dochodu oraz podatku. Jednak osoby te, chcąc przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego, mogą na podstawie otrzymanego formularza wypełnić PIT 36 lub PIT 37. Warto to uczynić, gdyż czasem umożliwia to również odzyskanie nadpłaty z tytułu podatku dochodowego.

Kiedy i jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Deklarację podatkową należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Aktualnie dzięki usłudze Twój e–PIT nie trzeba wypełniać formularza, gdyż zostaje on uzupełniony automatycznie, na podstawie informacji przesłanych przez pracodawców. Warto jednak sprawdzić poprawność wszystkich wpisów i ewentualnie je uzupełnić. Szczególnie ważne przed akceptacją PIT online jest uzupełnienie informacji, o tym komu chcemy przekazać 1 % podatku. Warto również skorzystać z możliwości odliczenia z tytułu ulg podatkowych, które mogą znacznie obniżyć podatek.

W przypadku nadpłaty, szybkie zaakceptowanie formularza oznacza wcześniejszy zwrot od urzędu skarbowego (w ciągu 45 dni). Jeśli okazało się, że podatnik ma niedopłatę, to urząd skarbowy prześle odpowiednią informację do 30 czerwca, po jej otrzymaniu należy zapłacić różnicę w ciągu 7 dni, po tym czasie rozpocznie się naliczanie odsetek. Jeśli podatnik nic nie zrobi, z dniem 30 kwietnia jego deklaracja podatkowa zostanie automatycznie zaakceptowana.

Swój wypełniony PIT można znaleźć na stronie podatki.gov.pl, na której należy dokonać uwierzytelnienia, co można zrobić przy pomocy profilu zaufanego lub podając odpowiednie dane (PESEL bądź NIP, datę urodzenia, kwotę nadpłaty bądź niedopłaty za rok poprzedni, przychód z poprzedniej deklaracji oraz przychód od jednego z pracodawców). Do momentu jego zaakceptowania (przed podatnika lub automatycznie) w formularzu można dokonywać zmian i dodatkowych wpisów.

Author: notariusz-poznan.com.pl