Praca jako psycholog transportu

Absolwent studiów w zakresie psychologii ogólnej może zdecydować się na studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu. Dają one możliwość wykonywania zawodu psychologa transportu. Z całą pewnością jest to praca niezwykle ciekawa, która jest jednak znacząco różna od większości rodzajów pracy, które mogą być wykonywane przez psychologów. Psycholog transportu zajmuje się w swojej pracy wykonywaniem badań kierowców, które kończą się wydaniem stosownego orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

 

Klientami psychologa transportu są więc między innymi kierowcy samochodów uprzywilejowanych, instruktorzy nauki jazdy oraz taksówkarze. Każdy, kto uzyskać takie orzeczenie musi przejść przez określone badania. Psycholog transportu sięga zarówno po tradycyjne testy papierowe określane mianem testów papier – ołówek, jak i po dużo bardziej skomplikowane testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi widzenie stereoskopowe oraz czas reakcji. Przed wydaniem orzeczenie psycholog musi również zebrać od klienta wywiad.

Author: notariusz-poznan.com.pl