Jakie są obowiązki pracownika

Wiele osób, które pozostają w stosunku pracy jest przekonanych, że pracownikowi przysługują jedynie prawa. Tymczasem każdy pracownik ma również szereg obowiązków. Przede wszystkim każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania się do pracy w określonych godzinach oraz pozostawania w niej w ściśle określonym czasie. Za porzucenie pracy można zostać zgodnie z prawem zwolnionym ze skutkiem natychmiastowym a w świadectwie pracy pojawi się informacja o tym, że rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek zaniedbań ze strony pracownika. Każdy pracownik ma także obowiązek należycie wykonywać swoje obowiązki.

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że aby było to możliwe pracodawca musi pracownika poinformować o tym co należy do jego obowiązków oraz jak powinny one być wykonywane. Jeżeli tego nie zrobi to nie może mieć pretensji do pracownika o to, że swoje obowiązki wykonał w sposób nieodpowiedni. Pracownik ma również obowiązek równo traktować osoby, z którymi świadczy pracę. Nie wolno nikogo dyskryminować. Za takie praktyki grozi również wyrzucenie z pracy.

Author: notariusz-poznan.com.pl