Czym jest podpis poświadczony notarialnie?

Czynności notarialne na ogół kojarzą się ze sporządzaniem umów w postaci aktu notarialnego. Choć są one istotną częścią pracy każdej kancelarii, to trzeba pamiętać, że poza nimi notariusz zajmuje się także przygotowywaniem dokumentów innego rodzaju. Jednymi z nich będą różnego rodzaju poświadczenia, które z racji pozycji notariatu w naszym systemie prawnym są traktowane jak dokumenty urzędowe i mogą być używane na równi z nimi.

Rodzaje poświadczeń notarialnych

Załatwienie wielu spraw związanych z wykonywaniem konkretnych czynności prawnych wymaga z reguły wielu formalności. W przypadku części z nich pomocne mogą okazać się różnego rodzaju poświadczenia notarialne. W Lublinie można je otrzymać w ramach usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Klaudii Sutryk-Sochowskiej. W grę wchodzi przede wszystkim notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jego otrzymanie oznacza, iż notariusz urzędowo stwierdza, że podpis został złożony w jego obecności i przez określoną w treści poświadczenia osobę. Może być dowodem, że dana osoba oświadczyła przed nim, że podpis widniejący na wskazanym dokumencie należy do niej. W kancelarii notarialnej można też uzyskać poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. W przypadku odpisu notariusz stwierdza, że treść dokumentu odpowiada treści oryginału. Przy wyciągu, notariusz potwierdza, że zawiera on fragmenty treści znajdującej się w oryginale. Podczas poświadczania kopii notariusz oświadcza, że przedstawiony mu dokument jest wiernym odbiciem treści i wyglądu oryginału. Warto pamiętać, że rodzajem poświadczenia jest również poświadczenie daty okazania dokumentu, nazywanej też datą pewną. Określa ono, że, dany dokument istniał we wskazanym w poświadczeniu czasie. Notariusz może ponadto poświadczyć fakt pozostawania przy życiu albo w określonym miejscu, co bywa przydatne w sprawach związanych z emeryturami i rentami.

Jak można uzyskać poświadczenie notarialne?

Poświadczenie notarialne można uzyskać, odwiedzając kancelarię notarialną oraz potwierdzając przed notariuszem własną tożsamość. Wydanie poświadczenia wiąże się też z koniecznością opłacenia taksy notarialnej. Kancelaria Notarialna Klaudii Sutryk-Sochowskiej w Lublinie oferuje pełną pomoc przy uzyskiwaniu poświadczeń notarialnych.

Author: notariusz-poznan.com.pl