Franczyza – szansa na biznes

Franczyza (ubrania, produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, kosmetyczne itp.) to gotowy pomysł na biznes wraz z pakietem zawierającym wszelkie elementy skalowalnego, powtarzalnego i dochodowego modelu biznesowego. To sprawdzony przez franczyzodawcę system sprzedaży (usług lub produktów), który jest oparty na nieustannej i ścisłej współpracy między przedsiębiorcami odrębnymi względem siebie prawnie i finansowo.

Franczyza to system, w którym franczyzodawca (czyli właściciel marki) nakłada na franczyzobiorcę (przedsiębiorca-partner) obowiązek prowadzenia działalności spójnej z wypracowaną wcześniej koncepcją współpracy. Koncepcja ta jest przekazywana w formie tak zwanego pakietu franczyzowego, który zawiera: podręcznik operacyjny, znak towarowy, “know how”, a także wsparcie franczyzodawcy.

Podręcznik operacyjny to dokument związany ściśle z umową franczyzy. Zawiera wszelkie zasady i warunki współpracy franczyzowej. “Know how” natomiast to tajne informacje, które wynikają z wiedzy i nabytego przez franczyzodawcę doświadczenia odnośnie tego, jak efektywnie prowadzić biznes i osiągnąć sukces.

Rozpoznawalna marka stymuluje popyt – to oczywiste. Ludzie bowiem cenią sobie sprawdzone produkty, o których jakości samodzielnie się przekonali. Ponadto we współpracy franczyzowej franczyzobiorca otrzymuje od nowego partnera także stałe wsparcie biznesowe i marketingowe, które umożliwiają szybszy rozwój firmy.

Franczyza to doskonały sposób na biznes, zwłaszcza dla początkującego w danej branży lub w ogóle w biznesie, przedsiębiorcy. Ma wiele korzyści, ale posiada także wady, które dla niektórych mogą okazać się tak ważne, że wykluczą wybór tego modelu biznesowego. Jedną z takich wad jest niewątpliwie konieczność podporządkowania się franczyzodawcy. Franczyzobiorca musi bowiem dostosować się do wszystkich odgórnie mu narzucanych standardów. Nie każdy lubi takie ograniczenia w podejmowaniu decyzji.

Niektórzy franczyzodawcy potrafią też przeprowadzać kontrole cykliczne. Podsuwają na przykład tajemniczego klienta. Jeśli okaże się, że warunki nie zostały dotrzymane franczyzodawca ma prawo nałożyć karę lub potrącić część prowizji franczyzobiorcy.

Author: notariusz-poznan.com.pl