Badanie księgi wieczystej
wrz29

Badanie księgi wieczystej

Księga wieczysta jest podstawowym narzędziem, które umożliwia ustalenie stanu prawnego nieruchomości każdego rodzaju – gruntowych, budynkowych i lokalowych. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Rejestr ksiąg wieczystych prowadzą wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Dawniej miały jedynie formę papierową, a dziś, po migracji do systemu teleinformatycznego, ich elektroniczne wersje znajdują...

Read More