KANCELARIA NOTARIALNA OFERUJE:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia;

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

DANE KONTAKTOWE:

kancelaria notarialna Poznań
KANCELARIA NOTARIALNA
PIOTR GLANOWSKI


ul. 23 lutego 21/3
61-742 Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.30

tel. (61) 224 09 16
tel./fax (61) 223 20 96
tel. kom. 607 544 740
p.glanowski@rejent.poznan.pl

MAPA DOJAZDU:

notariusz Poznań
kancelaria notarialna Poznań Jak dojechać samochodem ? kancelaria notarialna Poznań Jak dojechać komunikacją miejską ?